Vejledning om fortrydelsesret & standardfortrydelsesformular

Forbrugere, det vil sige enhver fysisk person, der indgår en retshandel, hvis formål i overvejende grad hverken kan tilregnes vedkommendes erhvervsarbejde eller selvstændige erhvervsmæssige virke, har ret til at træde tilbage fra en aftale i overensstemmelse med følgende regler:

A. Vejledning om fortrydelsesret

Fortrydelsesret

Du har ret til at træde tilbage fra denne aftale uden begrundelse indenfor 14 dage.

Fortrydelsesfristen udløber 14 dage efter den dag, hvor du eller en af dig angiven tredjemand, dog ikke transportøren, får den sidste vare i besiddelse.

For at udnytte fortrydelsesretten, skal du meddele os (K&K Petfood GmbH, Ackerstraße 4, 19348, Perleberg, Tyskland. Tel.: 0 38 76 - 30 73 810* (Tyskland), E-Mail: info@barf-foder.dk) din beslutning om at træde tilbage fra denne aftale i en utvetydig erklæring (f. eks. ved postbesørget brev eller e-mail). Du kan benytte den vedhæftede standardfortrydelsesformular til formålet, men det er ikke obligatorisk.
Fortrydelsesfristen er overholdt, hvis du sender din meddelelse om udøvelse af fortrydelsesretten, inden fortrydelsesfristen er udløbet.

Følger af fortrydelse

Hvis du udøver din fortrydelsesret i denne aftale, refunderer vi alle betalinger modtaget fra dig, herunder leveringsomkostninger (dog ikke ekstra omkostninger som følge af dit eget valg af en anden leveringsform end den mindst bekostelige form for standardlevering, som vi tilbyder), uden unødig forsinkelse og senest 14 dage fra den dag, hvor vi har modtaget din meddelelse om udøvelse af fortrydelsesretten. Vi gennemfører tilbagebetalingen med samme betalingsmiddel, som du benyttede ved den oprindelige transaktion, medmindre andet udtrykkeligt er aftalt med dig. Under alle omstændigheder pålægges du ingen gebyrer som følge af tilbagebetalingen. Vi kan tilbageholde tilbagebetalingen, indtil vi har modtaget varerne retur, eller du har fremlagt dokumentation for at have returneret varerne, alt efter hvilket tidspunkt, der er tidligst.

Du skal afsende eller aflevere varerne til os uden unødig forsinkelse og under alle omstændigheder senest 14 dage efter den dag, hvor du har givet os din meddelelse om udøvelse af fortrydelsesretten. Fristen er overholdt, hvis du afsender varerne inden udløb af fristen på de 14 dage.

Du afholder de direkte udgifter til tilbagesendelse af varerne. De direkte udgifter til tilbagesendelse af varer, der efter deres beskaffenhed ikke kan tilbagesendes på normal måde med posten (speditionsvarer), anslås for hver vare af den art til højst ca. 100 euro.

Du hæfter kun for en eventuel forringelse af varernes værdi, hvis forringelsen skyldes anden håndtering af varerne, end hvad der er nødvendigt for at fastslå varernes art, egenskaber og den måde, de fungerer på.

Udelukkelse af fortrydelsesretten og dens ophør før tid

Fortrydelsesretten gælder ikke for aftaler om levering af varer, der er letfordærvelige eller hurtigt forringes.

B. Standardfortrydelsesformular

Hvis du ønsker at gøre brug af din fortrydelsesret, bedes du udfylde og returnere denne formular.

Til

K&K Petfood GmbH
Ackerstraße 4
19348 Perleberg
Tyskland
E-Mail: info@barf-foder.dk

Jeg/vi (*) meddeler herved, at jeg/vi (*) ønsker at gøre brug af fortrydelsesretten i forbindelse med den indgåede aftale om følgende varer (*)
________________________________________________________
________________________________________________________
 
 
Bestilt den (*) ____________  / modtaget den (*) __________________
 
 
________________________________________________________
Forbrugerens/forbrugernes navn(e)

________________________________________________________
Forbrugerens/forbrugernes adresse

________________________________________________________
Forbrugerens/forbrugernes underskrift(er) (kun hvis formularens indhold meddeles på papir)

_________________________
Dato

(*) Det ikkerelevante udstreges

 

* Bemærk venligst, at K&K Petfood har tilstede i Tyskland og derfor har et tysk telefonnummer. Gebyrer for udlandsopkald er gældende ved opkald fra udlandet. Opkald fra mobilnettet kan afvige.STARTHJÆLP - BARF

Vil du fodre din yndling afbalanceret og sundt med BARF-metoden fremover, men ved endnu ikke helt hvordan? mere…

NYT: B.A.R.F. beregner

Sådan opfylder du pærelet det faktiske næringsbehov for din yngling! mere…

100% Made in Germany

Alle vores slagtedyr stammer fra tyske landbrug med sund græsning. mere…