Erklæring om databeskyttelse iht. databeskyttelsesforordningen

1) Information om den datansvarliges indsamling af person- og kontaktoplysninger

1.1 Vi er glade for, at du har besøgt vores hjemmeside, og takker for interessen. Den efterfølgende tekst forklarer hvordan vi behandler dine personoplysninger, når du bruger vores websted. Personoplysninger er alle de oplysninger, der kan identificere dig som person.

1.2 Den dataansvarlige på denne hjemmeside ifølge databeskyttelsesforordningen (GDPR) er K&K Petfood GmbH, Ackerstraße 4, 19348 Perleberg, Deutschland, Tel.: 0 38 76 - 30 73 810, Fax: 0 38 76 - 307 38 29, E-Mail: datenschutz@frostfutter-perleberg.de. Den dataansvarlige er den fysiske eller juridiske person, der alene eller sammen med andre afgør til hvilket formål og med hvilke hjælpemidler, der må foretages behandling af personoplysninger.

1.3 Denne hjemmeside anvender af sikkerhedsmæssige årsager og til beskyttelse af personoplysninger og andet fortroligt indhold (f.eks. bestillinger og forespørgsler til den ansvarlige) en TLS/SSL forbindelse. Du kan genkende forbindelsen på sekvensrækkefølgen https:// og hængelåsen i browserens adresselinje.

2) Dataindsamling ved besøg på vores hjemmeside

Når du besøger vores hjemmeside til indhentning af information, dvs. at du ikke registrerer dig eller på anden måde videregiver informationer, indsamler vi kun de oplysninger, som din browser videregiver vores server (de såkaldte „serverlogfiler“). Hvis du besøger vores hjemmeside, indsamler vi følgende oplysninger, der er nødvendige for os, så vi teknisk set er i stand til at vise dig hjemmesiden:

 • Vores besøgte hjemmeside
 • Dato og tidspunkt for besøget
 • Mængde af de sendte data i bytes
 • Kilde/henvisning, der har ført dig til hjemmesiden
 • Anvendt browser
 • Anvendt styresystem
 • Anvendt IP-adresse (Anvendt IP-adresse (i givet fald: i anonymiseret form)

Vi behandler personoplysninger jf. art. 6, stk. 1, litra f i GDPR, fordi vi ønsker at forbedre stabiliteten og funktionaliteten på vores hjemmeside. Vi hverken videregiver dataoplysninger eller anvender dem på anden måde. Vi forbeholder os dog ret til efterfølgende at kontrollere servelogfilerne, dersom konkrete omstændigheder tyder på ulovlig adfærd.

3) Cookies

For at gøre besøget på vores hjemmeside attraktivt og for at give dig mulighed for at anvende bestemte funktioner, anvender vi på forskellige sider de såkaldte cookies. Det er små tekstfiler, der lagres på dit terminaludstyr. Nogle af de cookies, vi anvender, slettes igen, når browseren lukkes ned (såkaldte besøgscookies). Andre cookies (tredjepartscookies) gemmes på dit terminaludstyr og giver os eller vores partnere mulighed for at genkende din browser ved næste besøg (permanente cookies). Når der anbringes cookies, så indsamler og behandler disse individuelt bestemte brugerinformationer, så som browser- og lokaliseringsdata, samt IP-adresse. Permanente cookies slettes automatisk efter udløbet af en defineret periode, der kan være forskellig alt efter cookie.

Cookies anvendes bl.a. til at lette ordreprocessen ved at gemme indstillingerne (fx for at huske indholdet i den virtuelle indkøbskurv til næste gang hjemmesiden besøges). Hvis der gennem enkelte cookies, som vi har implementeret, også behandles personoplysninger, så behandles disse jf. art. 6, stk. 1, litra b i GDPR enten til gennemførelse af kontrakten eller jf. art. 6, stk. 1, litra f i GDPR til varetagelse af vores interesse i at levere den bedst mulige service på hjemmesiden, samt til at gøre besøget på hjemmesiden kundevenligt og effektivt.

Vi samarbejder med reklamepartnere, der hjælper os med at gøre vores tilbud på nettet mere interessant for dig. Når du besøger vores hjemmeside, gemmes der derfor også cookies fra partnervirksomheder på din harddisk (tredjeparts-cookies). I de følgende afsnit beskrives brugen af disse cookies og omfanget af de indsamlede oplysninger individuelt og særskilt.

Bemærk venligst, at du kan indstille din browser, så du bliver informeret om placeringen af cookies, og at du i hvert enkelt tilfælde kan bestemme, om du vil tillade cookies, eller om du vil tillade brug i bestemte tilfælde, eller om du generelt vil blokere dem. Hver browser har forskellige parametre for, hvordan cookie-indstillingerne forvaltes. Dette er beskrevet under menuen Hjælp i Indstillinger, hvor du kan læse, hvordan du ændrer cookie-indstillingerne. De findes på følgende links under den enkelte browser.

>>> til Internet Explorer
>>> til Firefox
>>> til Chrome
>>> til Safari
>>> til Opera

Vær opmærksom på, at hvis du ikke accepterer cookies, kan vi ikke garantere, at vores hjemmeside fungerer optimalt.

4) Kontakt

Når du tager kontakt til os (fx via kontaktformular eller e-mail), indsamles der personoplysninger. På selve kontaktformularen kan du se, hvilke oplysninger, der indsamles ved udfyldelse af formularen. Disse oplysninger gemmes og anvendes udelukkende til at besvare din anmodning fx til kontaktoptagelse og den dertil knyttede tekniske administration. Retsgrundlaget for behandlingen af personoplysningerne er vores legitime interesse i besvarelsen af din anmodning, jf. art. 6, stk. 1, litra f i GDPR. Hvis du tager kontakt, fordi du ønsker at indgå en aftale, så anvendes også retsgrundlaget i art. 6, stk. 1, litra b i GDPR til databehandlingen. Dine oplysninger slettes efter, at din anmodning er blevet behandlet, hvilket er tilfældet, hvis det under omstændighederne kan udledes, at det berørte forhold er blevet behandlet, og såfremt det ikke strider mod reglerne om opbevaringspligt af personoplysninger.

5) Databehandling ved åbning af en kundekonto og til gennemførelsen af aftalen.

Jf. art. 6, stk. 1, litra b i GDPR indsamles og behandles personoplysninger fortsat, hvis du selv giver os dem i forbindelse med gennemførelse af en aftale eller ved åbning af en kundekonto. I de enkelte formularer kan du se, hvilke oplysninger, der indsamles. Du kan til hver en tid slette din kundekonto ved at sende en besked til den dataansvarlige på adressen, der er nævnt ovenfor. Vi gemmer og anvender de data, som du har givet os til at gennemføre aftalen. Når kontakten er helt gennemført, eller når din kundekonto er slettet, spærres dine personlige oplysninger iht. de skattemæssige og handelsretlige opbevaringsfrister, og de slettes igen, når disse frister udløber, hvis du ikke udtrykkeligt har indvilliget i, at dine oplysninger benyttes yderligere, eller hvis vi har taget forbehold for fortsat lovmæssig tilladt brug af oplysninger, som vi oplyser om i det følgende.

6) Brug af dine data til direkte markedsføring

6.1 Hvis du abonnerer på vores nyhedsbrev, sender vi dig oplysninger om vores tilbud med jævne mellemrum. For at få tilsendt nyhedsbrevet skal vi bare have din e-mailadresse. Yderligere oplysninger er frivillige, og de benyttes kun for at kontakte dig. Vi bruger den såkaldte opt-in procedure, når vi sender nyhedsbreve. 

Ved tilmeldingen til nyhedsbrevet lagrer vi den IP-adresse, som internetudbyderen har registreret, samt dato og tidspunkt for tilmeldingen, så vi kan påvise et evt. misbrug af din e-mailadresse på et senere tidspunkt. De personoplysninger, vi indsamler ved tilmeldingen af nyhedsbrevet, benyttes udelukkende i reklameøjemed via nyhedsbrevet. Du kan til hver en tid afbestille nyhedsbrevet via linket i nyhedsbrevet eller ved at sende en besked herom til den ansvarliges adresse, der står ovenfor. Når du har annulleret tilmeldingen, slettes din e-mailadresse fra vores liste over modtagere af nyhedsbreve, medmindre du har givet udtrykkeligt tilsagn til, at vi fortsat kan bruge dine oplysninger, eller hvis vi har taget forbehold for fortsat lovmæssig tilladt brug af oplysninger, som vi oplyser om i det følgende.

6.2 Hvis du har givet os din e-mail-adresse i forbindelse med køb af produkter, forbeholder vi os ret til med jævne mellemrum at sende tilbud til dig om lignede produkter, som dem, du allerede har købt. Jf. § 7, stk. 3 i UWG (den tyske lov om illoyal konkurrence), er det ikke nødvendigt at indhente særlig samtykke fra dig i den forbindelse. Databehandlingen sker for så vidt kun på grundlag af vores berettigede interesse i personlig markedsføring, jf. art. 6, stk. 1, litra f i GDPR. Hvis du udtrykkeligt har nægtet brugen af din e-mailadresse til dette formål, får du ingen e-mails fra os. Du kan til enhver tid gøre indsigelse mod brugen af din e-mailadresse til de ovenstående reklameformål med fremtidig virkning. Du skal bare sende en e-mail til den dataansvarlige, der nævnes ovenfor. Du betaler kun omkostningerne for din internetadgang. Når vi har modtaget din indsigelse, lukkes din e-mailadresse for tilsendelse af reklamer med det samme.

7) Databehandling ved afvikling af ordrer

7.1 Ved afvikling af ordrer arbejder vi sammen med den/de nærmeste tjenesteudbydere, der hjælper os helt eller delvist med at gennemføre indgåede aftaler. I henhold til følgende informationer videregives bestemte personoplysninger til disse tjenesteudbydere.

Ved gennemførslen af kontrakten vidergives de personoplysninger vi har indsamlet til det transportfirma, der er ansvarligt for at foretage leveringen, hvis det er nødvendigt for at varen leveres. I forbindelse med betalingsafviklingen videregiver vi dine betalingsinformationer til det kreditinstitut, der er udpeget til at tage sig at betalingen, hvis det er nødvendigt for afviklingen af betalingen. Hvis der bruges en udbyder af betalingstjenester, giver vi dig efterfølgende udtrykkelig besked herom. Retsgrundlaget for videregivelse af dataoplysninger er beskrevet i art. 6, stk. 1, litra b i GDPR.

7.2 Vi arbejder sammen med eksterne leveringspartnere, så vi kan opfylde vores kontraktmæssige forpligtelser overfor vores kunder. Vi videregiver kun dit navn og leveringsadresse til en af vores udvalgte leveringspartenere, så vi kan levere varen, jf. art. 6, stk. 1, litra b i GDPR.

7.3 Videregivelse af persondata til tracking-serviceudbyderen Shiptrack.com:
Følgende data videregives:

 • Navn, vej og husnummer, postnummer, by, land
 • Kunde- og ordrenummer
 • E-mailadresse
 • Eventuelle indtastede kundeinformationer til forsendelse (f.eks. hvis du har angivet, at pakken skal sættes af foran din garage el.lign.)
 • Antal pakker, afsender, vægt
 • Pakkenumre

Disse data anvendes af Shiptrack.com med det formål at sende et tracking-link sikret med et token, som kan bruges til at tjekke korrektheden af de data, som er indtastet til den enkelte levering. Shiptrack anvendes desuden af vores egen kundeservice til at tjekke bestillinger på vej til kunden.

7.4 Anvendelse af betalingsudbydere (som f.eks.

- Paypal
Ved betaling med Paypal, kreditkort, via Paypal, direkte betaling via Paypal eller – hvis det tilbydes - "Køb på regning " eller „Afbetaling“ via PayPal videregiver vi dine betalingsoplysninger ved gennemførelsen af betalingen til PayPal (Europe) S.a.r.l. et Cie, S.C.A., 22-24 Boulevard Royal, L-2449 Luxembourg (i det følgende "PayPal"). Videregivelsen sker jf. art. 6, stk. 1, litra b i GDPR, og kun hvis det er nødvendigt til gennemførelsen af betalingen.

Ved betaling med kreditkort via Paypal, direkte betaling via Paypal eller – hvis det tilbydes - "Køb på regning " eller „Afbetaling“ via PayPal forbeholder PayPal sig ret til at gennemføre en kreditvurdering. I givet fald behandles dine betalingsoplysninger i henhold til art. 6, stk. 1, litra f i GDPR på grundlag af PayPals berettigede interesse i at videregive oplysninger om din kreditværdighed til kreditoplysningsbureauer. PayPal bruger resultatet af kreditvurderingen af den statistiske mulighed for betalingsmisligholdelse til at beslutte, om de vil stille den relevante betalingsmetode til rådighed. Kreditvurderingen kan indeholde sandsynlighedsværdier (de såkaldte score-værdier). Hvis der indgår sandsynlighedsværdier i kreditvurderingen, beregnes de på grundlag af en videnskabeligt anerkendt matematisk-statistisk metode. I beregningen af sandsynlighedsværdier indgår der bl.a., men ikke udelukkende, adressedata. Nærmere oplysninger om databeskyttelse, herunder de kreditoplysningsbureauer der bruges, findes i PayPals databeskyttelsesbestemmelser: https://www.paypal.com/dk/webapps/mpp/ua/privacy-full?locale.x=da_DK

Du kan til enhver tid gøre indsigelse mod behandlingen af dine oplysninger ved at sende en besked til PayPal. PayPal har dog fortsat ret til at behandle dine personoplysninger, hvis det er nødvendigt for at gennemføre den kontraktmæssige betalingsproces.

8) Avendelse af videoer

Anvendelse af YouTube-videoer

Dette websted bruger YouTubes integreringsfunktion til at vise og afspille videoklip fra udbyderen „YouTube“, som tilhører Google LLC., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA („Google“).

Her gælder den udvidede beskyttelse af dataoplysninger, som ifølge udbyderen betyder, at brugeroplysninger ikke lagres før videoklippet afspilles. Hvis et integreret YouTube-videoklip startes, bruger „YouTube“ cookies til at indsamle af oplysninger om brugerens adfærd. Ifølge ”YouTube” bruges de bl.a. til at registrere videostatistikker, forbedre brugervenligheden og forhindre misbrug. Hvis du er logget på Google, knyttes dine personoplysninger direkte til din konto, når du klikker på et videoklip. Hvis du ikke vil have, at YouTube knytter dine personoplysninger til din profil, skal du logge af, inden du aktiverer knappen. Google gemmer dine oplysninger (selv hvis du ikke er logget på) som brugerprofiler og analyserer dem. En sådan analyse foregår i henhold til art. 6, stk. 1, litra f i GDPR på grundlag af Googles berettigede interesse i at indføje af personlig reklame, markedsundersøgelse og/eller designe webstedet efter behov. Du har ret til at gøre indsigelse mod oprettelsen af sådanne brugerprofiler, men det kræver at du henvender dig hos YouTube.

Uanset om den indlejrede video afspilles eller ej, oprettes en forbindelse til Googles netværk „DoubleClick“, hver gang dette websted hentes, hvilket muligvis medfører yderligere behandling af data, som vi ikke har indflydelse på.

Google LLC med hjemsted i USA har tilsluttet sig EU-USA databeskyttelsesaftalen „Privacy Shield“, som sørger for at det niveau af databeskyttelse, der gælder i EU, overholdes.

Flere oplysninger om beskyttelse af personlige oplysninger hos „YouTube“ findes i udbyderens erklæring om beskyttelse af personlige oplysninger på: www.google.com/policies/privacy/

9) Online-marketing

9.1 DoubleClick by Google

Dette website anvender online marketing-redskabet DoubleClick by Google, der stilles til rådighed af Google LLC., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA ("DoubleClick").

DoubleClick anvender cookies til at vise brugerrelevante reklamer, optimere rapporter vedrørende kampagneeffektivitet eller til at undgå gentagende visninger af de samme reklamer. Via et cookie-ID registrerer Google, hvilke reklamer der vises i hvilken browser. Dermed kan Google forhindre samme reklame i at blive vist flere gange for samme bruger. Bearbejdningen sker med udgangspunkt i vores berettigede interesse i optimal markedsføring af vores website i henhold til artikel 6, afsnit 1 lit. f i GDPR.

Herudover kan DoubleClick ved hjælp af cookie-ID'er tillige registrere såkaldte konverteringer, der fortæller noget om reklamernes effektivitet. Det er f.eks. tilfældet, hvis en bruger ser en DoubleClick-reklame, og senere med den samme browser besøger websitet tilhørende virksomheden bag reklamen og gør et køb der. Ifølge Google indeholder DoubleClick-cookies ingen personhenførebare oplysninger.

Ud fra de anvendte marketing-redskaber opretter din browser automatisk en direkte forbindelse til Googles server. Vi har ingen indflydelse på omfanget og den videre bearbejdning af de data, som Google indsamler via dette redskab, og informerer dig derfor ud fra vores aktuelle vidensniveau: Gennem anvendelsen af DoubleClick får Google den information, at du har besøgt den pågældende side på vores website eller klikket på en af vores reklamer. Hvis du er registreret hos en af Googles tjenester, kan Google forbinde dit besøg på websitet med din konto hos Google. Selv hvis du ikke er registreret hos Google eller ikke er logget ind, kan udbyderen registrere og gemme din IP-adresse.

Hvis du ønsker at forhindre denne sporing, kan du deaktivere cookies til konverteringssporing. Det gør du ved at indstille din browser, så den blokerer cookies fra domænet www.googleadservices.com https://www.adservice.com/tech/google/. Denne indstilling slettes dog, når du sletter dine cookies. Alternativt kan du informere dig om anvendelsen af cookies gennem Digital Advertising Alliance på internetadressen www.aboutads.info, hvor du også kan læse om de mulige browserindstillinger. Endelig kan du også indstille din browser, så du får besked om alle anbragte cookies. Du har så mulighed for at afvise eller acceptere de enkelte cookies, eller du kan tillade cookies i bestemte tilfælde eller grundlæggende afvise alle. Hvis du ikke anvender cookies, kan det medføre indskrænkninger i funktionaliteten af vores website.

Google LLC med sæde i USA er certificeret i henhold til den US-europæiske aftale om databeskyttelse, "Privacy Shield", der sikrer overholdelse af EU's gældende databeskyttelsesniveau.

På nedenstående internetadresse finder du yderligere oplysninger om databeskyttelsesbestemmelserne fra DoubleClick by Google: https://policies.google.com/privacy?hl=da

9.2 Dette websted bruger net-reklameprogrammet "Google AdWords" og, i forbindelse med Google AdWords, konverteringssporingen fra Google LLC., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA („Google“). Vi bruger Google Adwords' tjenester, som er reklamemidler, der kaldes GoogleAdwords, til at tiltrække folks opmærksomhed til vores fremragende tilbud på eksterne websteder. Vi bruger oplysningerne fra reklamekampagnerne til at finde ud af hvor effektive de enkelte reklametiltag er. Det er en del af vores interesse i, at vise dig reklamer, der kunne interessere dig, gøre vores websted mere interessant for dig og komme frem til en fair beregning af reklameomkostningerne.

Der oprettes en cookie for konverteringssporingen, når en bruger klikker på en AdWords-reklame, som Google har offentliggjort. Cookies er små tekstfiler, der gemmes på din computer. Cookies bliver sædvanligvis ugyldige efter 30 dage og bruges ikke til personlig identificering. Hvis brugeren besøger bestemte sider på dette websted, og tiden ikke er udløbet endnu, kan vi sammen med Google se, at brugeren har klikket på reklamen og er blevet dirigeret videre til denne side. Alle AdWords-kunder får hver deres cookie. På den måde kan cookies ikke spores gennem AdWords-kundernes hjemmesider. Oplysningerne fra konverteringscookies, bruges til at udarbejde statistikker for de AdWords-kunder, der har bestemt sig for at bruge konverteringssporing. Kunderne får at vide, hvor mange brugere, der har klikket på deres reklame, er blevet dirigeret videre til en side, der har et konverteringssporings-tag. De får dog ingen oplysninger, der kan identificere brugere personligt. Hvis du ikke vil deltage i sporingen, kan du slå det fra ved at deaktivere Google AdWords konverteringssporingscookien i din internetbrowsers brugerindstillinger. Så registreres du ikke i konverteringssporingsstatistikkerne. Vi bruger Google Adwords på grund af vores berettigede interesse i målrettet reklame i henhold til art. 6, stk. 1, litra f i GDPR.

Google LLC med hjemsted i USA har tilsluttet sig EU-USA databeskyttelsesaftalen „Privacy Shield“, som sørger for at det niveau af databeskyttelse, der gælder i EU, overholdes.

Yderligere oplysninger om Googles regler om databeskyttelse findes på: https://policies.google.com/privacy?gl=it&hl=da

Cookies til reklameformål kan slås fra permanent ved at forhindre dem med en tilsvarende indstilling i din browser eller ved at hente og installere det browser-plugin, der findes på dette link: https://support.google.com/ads/answer/7395996?hl=da

Vær opmærksom på, at nogle funktioner på dette websted muligvis ikke kan bruges eller kun kan bruges delvist, hvis du har slået cookies fra.

10) Webanalysetjenester

10.1 Google Universal Analytics
Dette websted bruger Google Analytics, som er en webanalysetjeneste fra Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA ("Google"). Google Analytics bruger såkaldte "cookies", som er tekstfiler, der gemmes på din computer og gør at vi kan analysere hvordan du bruger webstedet. De oplysninger om hvordan du bruger dette websted (herunder den forkortede IP-adresse), der genereres af cookien, sendes som regel til en Google-server i USA, hvor de gemmes.

Dette websted bruger udelukkende Google Analytics med den udvidede funktion "_anonymizeIp()" som gør, at IP-adresser kun behandles i en forkortet form, så oplysningerne ikke kan sættes direkte i forbindelse med en person. Denne udvidelse gør, at Google forkorter din IP-adresse inden for den Europæiske Unions medlemsstater eller andre parter i aftalen om Det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde. Hele IP-adressen overføres kun til en Google-server i USA i undtagelsestilfælde og forkortes der. I disse undtagelsestilfælde sker behandlingen i henhold til art. 6, stk. 1, litra f i GDPR på grundlag af vores berettigede interesse i statistisk analyse af brugeradfærd til optimering og markedsføring.

Google bruger disse oplysninger på vores vegne for at analysere hvordan du bruger webstedet, lave rapporter om aktivitet på hjemmesiden og tilbyde os yderligere tjenester i forbindelse med brug af webstedet og internettet. Den IP-adresse, der overføres fra din browser i forbindelse med Google Analytics, sættes ikke i forbindelse med andre data fra Google.

Du kan forhindre lagring af cookies ved at ændre din browsers indstillinger tilsvarende; dog gør vi dig opmærksom på, at det i så fald kan være at du ikke kan bruge alle funktionerne på dette websted. Desuden kan du forhindre at Google registrerer de data, der genereres af cookien om hvordan du bruger webstedet (herunder din IP-adresse) og at Google behandler disse data ved at hente og installere det browser-plugin, der findes på følgende link: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=en

Som alternativ til browser-pluginnet eller i browserne på mobile enheder, kan du klikke på følgende link for at oprette en opt-out-cookie, som forhindrer fremtidig indsamling af dine data gennem Google Analytics (opt out fungerer kun i denne browser og kun for dette domæne; hvis du sletter dine cookies i denne browser, skal du klikke på linket igen):

>>> Slå Google Analytics fra

Google LLC med hjemsted i USA har tilsluttet sig EU-USA databeskyttelsesaftalen „Privacy Shield“, som sørger for at det niveau af databeskyttelse, der gælder i EU, overholdes. Dette websted bruger desuden Google Analytics til en cross-device-analyse af besøgsstrømmen, der gennemføres via et bruger-id. Du kan slå cross-device-analysen af din brug fra i din kundekonto under „Mine oplysninger“, „personlige oplysninger“.

Flere oplysninger om behandlingen af brugeroplysninger hos Google Analytics findes i Googles erklæring om beskyttelse af personlige oplysninger på: https://support.google.com/analytics/answer/6004245?hl=en

10.2 Konvertingsmåling med Facebook besøgeraktivitets-pixel
Facebook Pixel, Facebook Custom Audiences og Facebook Conversion

Som en del af vores online tilbud anvendes det såkaldte ”Facebook Pixel” fra det sociale netværk Facebook, som drives af Facebook Inc., 1 Hacker Way, Menlo Park, CA 94025, USA, eller hvis du er bosat i EU: Facebook Ireland Ltd., 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Irland ("Facebook").

Ved hjælp af Facebook Pixel er det muligt for Facebook at definere dig som besøger af vores online tilbud og som målgruppe for visning af annoncer (såkaldte ”Facebook Ads”). Derudover anvender vi Facebook Pixel for kun at vise vores Facebook Ads til Facebook-brugere, som allerede har vist interesse for vores online tilbud eller har bestemte kendetegn (f.eks. interesse for bestemte emner eller produkter, som bestemmes på baggrund af de besøgte websider), som vi formidler til Facebook (såkaldte ”Custom Audiences”). Ved hjælp af Facebook Pixel vil vi også sikre, at vores Facebook Ads modsvarer brugernes potentielle interesse og ikke virker generende. Med Facebook Pixel kan vi følge Facebook-annoncernes effekt og profitabilitet til statistiske formål og markedsundersøgelse, da vi ser, om brugere sendes videre til vores hjemmesiden efter et klik på en Facebook-annonce (såkaldt ”Conversion”).

Privatlivspolitik fra Facebook
Databehandlingen gennem Facebook sker i henhold til Facebooks privatlivspolitik. Her findes desuden generel information om visning af Facebook Ads. Særlige informationer og detaljer om Facebook Pixel og dens funktionsmåde finder du i Facebooks hjælpeområde.

EU-US-Privacy-Shield
Facebook er certificeret af Privacy-Shield-aftelen og garanterer hermed at overholde europæisk persondatalov.

Grundlag
Brug af Facebook Pixel samt lagringen af ”Conversion-Cookies” sker på grundlag af art. 6 afs. 1 lit. f DSGVO. Vi har en berettiget interesse i analyse af brugeradfærd for at optimere vores webtilbud og vores reklame.

Databehandlingsaftale
Vi har indgået en databehandlingsaftale med Facebook, hvor Facebook optræder som databehandler, og hvor vi forpligter Facebook til at beskytte vores kunders data og ikke give dem videre til tredjeparter.

Indsigelse
Selvom vi har berettiget interesse i anvendelse af Facebook Pixel og lagring af ”Conversion Cookies”, tilbyder vi dig Opt-Out-muligheder. Du kan til enhver tid stoppe indsamling gennem Facebook Pixel og anvendelse af dine data til visning af Facebook Ads. For at indstille hvilke typer annoncer du får vist på Facebook, kan du åbne Facebooks side til dette formål og følge Vejledning til indstilling af brugsbaseret annoncering. Indstillingerne sker uafhængigt af platform, dvs. de træder i kræft for alle enheder, både computere og mobile enheder. Du kan fravælge brugen af cookies, som tjener til måling af rækkevidde eller til annonceringsformål, på deaktiveringssiden for netværksannoncerings-initiativer og desuden på den amerikanske webside aboutads.info eller den europæiske webside youronlinechoices.com.

Vi bruger udelukkende denne metode for at beskytte vores erhvervsmæssige interesser og for at give vores kunder en bedre brugeroplevelse i vores webshops. Vil du alligevel trække dit samtykke tilbage, så klik venligst på dette link for at slå Facebook Pixel fra.

11) Retargeting/ Remarketing/Reklameanbefaling

AdRoll (AdRoll Advertising Ltd.)
Denne hjemmeside anvender retargeting-teknologi fra AdRoll Advertising Ltd, Level 6, 1, Burlington Plaza, Burlington Road, Dublin 4, Irland („AdRoll“). Disse gør det muligt at rette personaliseret, interessebaseret reklame mod besøgere af vores internetsider, som allerede har vist interesse for vores butik og vores produkter. Visningen af reklamemidlerne sker på basis af en cookie-baseret analyse af den forudgående brug af hjemmesiden.

Når retargeting-teknologien anvendes, gemmes en cookie på din computer eller din mobile enhed for at samle anonyme data om dine interesse og tilpasse reklamen til de gemte informationer. Disse cookies er små tekstfiler, som gemmes på din computer eller din mobile enhed.

Dermed modtager du reklame, som med højere sandsynlighed passer til dine produkt- og informationsinteresser. Skulle de indsamlede informationer indeholde personlige data, sker bearbejdningen iht. art. 6 afs. 1 lit. f DSGVO på basis af vores berettigede interesse i visning af personlig reklame og markedsundersøgelse.

Du kan permanent afvise vores brug af cookies til reklamer ved at hente en opt-out-cookie på den følgende side: http://www.adroll.com/about/privacy

Nærmere informationer og privatlivspolitik i forbindelse med reklame og AdRoll Advertising Ltd („AdRoll“) kan du se her: http://www.adroll.com/about/privacy

Google AdWords Remarketing
Vores websted bruger funktionen Google AdWords Remarketing, og reklamerer hermed for dette websted i Google-søgeresultaterne og på tredjeparters websteder. Udbyderen er Google LLC., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA (“Google”). Google lægger en cookie i browseren på dit terminaludstyr, der bruger et cookie-id, der registreres under et pseudonym og på grundlag af de sider, du har besøgt, til at tilpasse reklamer automatisk i forhold til dine interesser. Behandlingen sker på grundlag af vores berettigede interesse i at markedsføre vores websted jf. art. 6, stk. 1, litra f i GDPR.

Behandling af data ud over dette sker kun, hvis du har givet Google samtykke til, at din internet- og app-browserhistorik fra Google knyttes til din Google-konto, og at oplysninger fra din Google-konto bruges til at sende dig personaliserede reklamer, som du ser på nettet. Hvis du er logget på Google mens du besøger vores websted, bruger Google dine oplysninger sammen med oplysninger fra Google Analytics til at oprette og definere en liste over målgrupper til cross-device remarketing. I den forbindelse knytter Google midlertidigt dine personlige oplysninger til Google Analytics-data, så de kan danne målgrupper.

Cookies til reklameformål kan slås fra permanent ved at forhindre dem med en tilsvarende indstilling i din browser eller ved at hente og installere det browser-plugin, der findes på dette link: https://www.google.com/settings/ads/onweb/

Alternativt kan du hente oplysninger om anbringelse og indstillinger af cookies hos Digital Advertising Alliance på adressen www.aboutads.info. En anden mulighed er at indstille din browser, så du får besked om placeringen af cookies, og at du i hvert enkelt tilfælde kan bestemme, om du vil tillade cookies, eller om du vil tillade brug i bestemte tilfælde, eller om du generelt vil blokere dem. Hvis du ikke accepterer cookies, kan omfanget af funktioner på vores hjemmeside være begrænset.

Google LLC med hjemsted i USA har tilsluttet sig EU-USA databeskyttelsesaftalen „Privacy Shield“, som sørger for at det niveau af databeskyttelse, der gælder i EU, overholdes.

Nærmere oplysninger og bestemmelserne om databeskyttelse i forbindelse med reklame og Google kan du læse her:
http://www.google.com/policies/technologies/ads/

12) Dine rettigheder

12.1 Den gældende lovgivning om databeskyttelse giver dig omfattende rettigheder over for den dataansvarlige når det drejer sig om behandling af dine personlige oplysninger (ret til indsigt og intervention), og beskrives efterfølgende:

 • Ret til indsigt jf. Art. 15 i GDPR.
 • Ret til berigtigelse jf. Art. 16 i GDPR.
 • Ret til sletning jf. Art. 17 i GDPR.
 • Ret til begrænsning af behandling jf. Art. 18 i GDPR.
 • Ret til underretning jf. Art. 19 i GDPR.
 • Ret til dataportabilitet jf. Art. 20 i GDPR.
 • Ret til at trække sit samtykke tilbage jf. Art. 7, stk. 3 i GDPR.
 • Ret til at klage jf. Art. 77 i GDPR.

12.2 RET TIL INDSIGELSE

HVIS VI BEHANDLER DINE PERSONLIGE OPLYSNINGER I FORBINDELSE MED EN INTERESSEAFVEJNING PÅ GRUNDLAG AF EN OVERORDNET BERETTIGET INTERESSE, HAR DU TIL ENHVER TID RET TIL AT GØRE INDSIGELSE MOD DENNE BEHANDLING AF GRUNDE, DER VEDRØRER DIN SÆRLIGE SITUATION, MED FREMTIDIG VIRKNING.
HVIS DU GØR BRUG AF DIN RET TIL INDSIGELSE, STANDSER VI BEHANDLINGEN AF DE PÅGÆLDENDE OPLYSNINGER. VI KAN DOG FORTSÆTTE BEHANDLINGEN, HVIS VI KAN PÅVISE VÆGTIGE, LEGITIME GRUNDE TIL BEHANDLINGEN, DER GÅR FORUD FOR DINE INTERESSER, RETTIGHEDER OG FRIHEDSRETTIGHEDER, ELLER HVIS BEHANDLINGEN ER NØDVENDIG FOR, AT RETSKRAV KAN FASTLÆGGES, GØRES GÆLDENDE ELLER FORSVARES.

HVIS VI BEHANDLER DINE PERSONOPLYSNINGER MED HENBLIK PÅ DIREKTE MARKEDSFØRING, HAR DU TIL ENHVER TID RET TIL AT GØRE INDSIGELSE MOD BEHANDLING AF DINE PERSONOPLYNINGER TIL SÅDAN MARKEDSFØRING. DU KAN GØRE INDSIGELSE SOM BESKREVET OVENFOR.

HVIS DU GØR BRUG AF DIN RET TIL INDSIGELSE, INDSTILLER VI BEHANDLINGEN AF DE BERØRTE OPLYSNINGER TIL DIREKTE MARKEDSFØRING.

13) Periode for lagring af personoplysninger

Perioden for lagring af personoplysninger bestemmes af den opbevaringsperiode, der er fastsat i den respektive lovgivning (f.eks. handels- og skatteretlige opbevaringsperioder). Når fristen er udløbet, slettes de pågældende oplysninger rutinemæssigt, såfremt de ikke længere er nødvendige for at opfyldelse eller indgå aftalen og/eller, at vi ikke har nogen legitim interesse i at lagre dem yderigere.STARTHJÆLP - BARF

Vil du fodre din yndling afbalanceret og sundt med BARF-metoden fremover, men ved endnu ikke helt hvordan? mere…

NYT: B.A.R.F. beregner

Sådan opfylder du pærelet det faktiske næringsbehov for din yngling! mere…

100% Made in Germany

Alle vores slagtedyr stammer fra tyske landbrug med sund græsning. mere…


Barf Foder på Facebook
Besøg os da lige. Se mere…