STARTHJÄLP för en problemfri början med BARF

Kära hundägare,

i framtiden vill du utfodra din älskling på ett balanserat och hälsosamt sätt enligt BARF-metoden, men vet inte riktigt hur? Då har jag ett par tips till dig:

Tips 1: Foderomställning
Omställningen från ett konventionellt foder till BARF-metoden är för det mesta okomplicerad om du bara ökar BARF-ransonerna kontinuerligt.
Ge under två veckor varje dag lite mer rått kött över det foder som getts hittills och ersätt så steg för steg en komplett måltid.

Tips 2: Måltidernas antal och storlek
I allmänhet gäller att en vuxen hund får ca 2 % av sin kroppsvikt som dagsranson, uppdelat på två måltider.
En valp har ett större näringsbehov: Beroende på ras, aktivitet och månadsålder får ett ungt djur dagligen mellan 4 och 10 % av sin kroppsvikt.

Tips 3: Sammansättning och tillredning av dagsransonen
En dagsranson bör bestå av 80 % kött och 20 % vegetabiliska ämnen Medan frukt och säsongens grönsaker måste kokas innan de utfodras, utfodrar man köttet rått.

Tips 3: Uppdelning av veckans köttranson
En balanserad BARF-näring innehåller olika typer av kött. Veckans köttranson bör vara uppdelad på följande sätt:
50 % muskelkött, 20 % våm eller bladmage, 15 % inälvor och 15 % köttben.

Tips 4: Kosttillskott
Om du inte vill utfodra köttben, bör du använda ett mineralfoder vid BARF-näringen för att förse din skyddsling med tillräckligt med kalcium.
Perfekt för detta är t.ex. BARF-Perle-MineralVit. Dessutom bör du dagligen tillföra viktiga fettsyror via fodret, t.ex. oljorna BARF-Perle Öl1 eller BARF-Perle Öl2.

Tips 5: Vår BARF-räknare
På vår hemsida hittar du en BARF-räknare: Där kan du ange individuella parametrar för din hund (storlek, ålder, aktivitet m.m.) och får ett förslag på hur de enskilda delarna i näringen ska delas upp. Men som med all annan statistik måste man vara försiktig! Varje hund är en individ och tillgodogör sig den näring som erbjuds på olika sätt. Som grundregel gäller att man bör kunna känna revbenen utan problem, men de ska inte synas!

BARFEN innebär visserligen lite mer arbete än konventionellt foder men din hund kommer säkerligen att tacka dig! För en BARF-utfodring är en hälsosam och artspecifik utfodring som försörjer din skyddsling med allt som den behöver.

Jag önskar lycka till med att prova BARF-metoden och står gärna till förfogande om du har fler frågor!

Din Dr. Christiane Klemt

STARTHJÆLP til at komme i gang med BARF helt uden problemerSTARTHJÄLP - BARF

Vill du mata ditt husdjur friskt och balanserat med BARF-metoden i framtiden, men vet ännu inte riktigt hur? mer...

NYTT: B.A.R.F.-beräkningar

Så tillfredsställer du lätt som en plätt de faktiska näringsbehoven för din favorit! mer...

100% Made in Germany

Alla våra slaktdjur kommer från tyska gårdar med friskt bete. mer...