Barfen

Starthjälp för en problemlös BARF-start

Kära hundägare,
Vill ni utfodra er fyrbenare på ett balanserat och hälsosamt sätt enligt BARF-metoden , men är inte riktigt säkra på hur? I så fall har vi några värdefulla tipps för er:

Tipps 1: foderomställning

Omställningen från kommersiellt foder till BARF är ganska okomplicerad. Trots det bör ni betänka ett par olika saker. För det första kan det vara bra att planera in en dags fasta för er hund innan själva övergången så att den får möjlighet att helt tömma sin tarm på den gamla fodret.

Nästa steg är att vänja er hund vid de olika BARF-komponenterna. Ni bör bara ge er hund malet, lättsmält muskelkött de första en till två dagarna. Det är viktigt att ni bestämmer er för en sorts kött. Vi rekommenderar vår fina Tatar eller Muskelkött från nötdjur.

Om er hund smälter köttmåltideran bra, kan ni stegvis börja använda er av andra köttsorter också som till exempel muskelkött från häst eller kanske fisk, innan ni i nästa steg även börjar blanda in lättsmälta grönsaker som morötter eller spenat och lite frukt. De vegetabiliska komponenterna bör antingen vara kokta eller väldigt fint malda eftersom er hund annars inte kommer kunna ta till sig näringsämnena ordentligt.

Om det känns som om er hund klarar av den nya maten bra, kan ni efter ca. fyra dagar börja använda våm eller bladmage. Om även det fungerar bra kan ni sedan gå över till andra inälvor också. För att er hund ska kunna lära känna alla de viktiga inälvorna rekommenderar vi att ni använder vår blandade inälvsmix från nötdjur i två dagar.

Slutligen är det dags att vänja er hund vid den viktigaste komponenten när man barfar: benen. För det här steget rekommenderar vi vår Kyckling-nötmix, som består av mjuka malda ben från kyckling och muskelkött från nötdjur eller våra grovt malda kycklinghalsar. När ni börjat utfodra er fyrbenare med ben är det extra viktigt att ni håller koll på ert djurs bajs. Om det är för hårt eller vit, bör ni minimera benutfodringen och bara öka andelen väldigt långsamt. Om er fyrbenare fortfarande inte smälter benen ordentligt även efter att ha fått långt tid på sig att vänja sig, rekommenderar vi att ni lämnar ute den här delen av BARF-utfodringen och istället täcker förlusten av näringsämnen med kosttillskott som äggskalspulver.

För att försäkra att er hund får i sig alla de viktiga näringsämnena som den behöver bör ni, efter att ni har avslutat tillvänjningsprocessen för köttmåltider (steg 2), börja använda högkvalitativa kosttillskott som t.ex. laxolja och havsalgsmjöl. Bara genom näringsupptagningen från maten brukar det vara svårt för en hund att täcka alla sina behov ordentligt.

Den långsamma omställningen är framförallt att rekommendera för de lite mer känsliga hundarna. Genom den är utfodringen i början inte särskilt balanserad, men den ger mag-tarmområdet gott om tid att sakta men säkert anpassa sig för den nya utfodringsmetoden. För friska hundar kan omställningen generellt sett genomföras snabbare. Efter en tid på mellan sju och tio dagar är foderomställningen klar för de allra flesta hundar. Efter det är det bara att börja utfodra efter er planerade plan. Men viktigt att tänka på: varje hund är unik och se därför alltid till att ni ger den nog med tid för att få ställa om problemfritt.

OBS: under omställningperioden kan er hund få diarréer, förstoppningar, slemmigt bajs, klåda eller andra problem med huden. Dessa symptom kommer antingen direkt eller efter ett litet tag men bör inte utgöra något skäl för oro. Om de däremot blir långvariga kan det vara nödvändigt att kontakta en veterinär för att vara säkra på att det inte är något annat än det nya fodret som ligger bakom.

Tipps 2: Antal och storlek på måltiderna

Tumregeln är att en vuxen hund ska äta ca. 2-3 % av sin kroppsvikt om dagen uppdelat på två måltider. Valpar och unga hundar har däremot ett större näringsbehov och bör äta mellan 4 och 10 % av sin kroppsvikt. Dagsransonen bör delas upp i mindre portioner spridda över dagen.

Tipps 3: Sammansättning och förberedelse av BARF-måltider

En ideal BARF-utfodring består till 80 % av animaliska och till 20 % av vegetabiliska komponenter. Den animaliska andelen bör sedan bestå till 50 % av muskelkött, 20 % våm eller bladmage, 15 % blandande inälvor och 15 % råa köttben. Den vegetabiliska andelen bör fördelas mellan 75 % grönsaker och 25 % frukt som är kokt eller som har malts oredligt Kött- såväl som grönsaks- och fruktsorterna bör varieras regelbundet för att skapa en balanserad utfodring. Däremot är det inte nödvändigt att alla komponenter ska utfodras varje dag. För att utfodringen ska vara behovstäckande räcker det att ert djur har fått de olika beståndsdelarna inom en tidsram på ca. fyra veckor

Tipp 4: Kosttillskott

Eftersom det generellt sett är svårt att använda sig utav hela bytesdjur när man barfar, är det nödvändigt att komplettera BARF-måltiderna med olika supplement. Värdefulla vitaminer, mineraler, fetter och fibrer som vanligtvis förekommer i blod, hjärna, ögon och pälsen på bytesdjur bör tillsättas med hjälp av kosttillskott.

Vissa tillsatser som havsalgsmjöl, som har i uppgift att täcka det naturliga jodbehovet, och en bra olja med mycket omega 3- och omega 6-fettsyror (t.ex. laxolja) bör användas regelbundet. Andra supplement är mer frivilliga och kan användas för att skapa balans om inte alla BARF-komponenter används. Exempelvis kan man använda äggskalspulver ifall er hund inte äter några ben.

Eftersom alla våra kosttillskott fyller olika syften rekommenderar vi att ni varierar regelbundet mellan dem. Detta gäller framför allt oljorna som vi har ett stort urval av i vår butik.

Tipp 5: Vår BARF-räknare

På vår hemsida finner ni en praktisk BARF-räknare, som genom att ni matar ni er hund individuella värden, räknar ut den optimala fodermängden och sammansättningen på måltiderna. Utöver det har viv även tre andra räknare för olika behov. Med de kan ni räkna ut rätt mängd havsalgsmjöl, rätt sammansättning av inälvor och den nödvändiga fettmängden hos muskelköttet. Men tänk alltid på att alla hundar är unika och resultaten i våra räknare bör alltid bara betraktas som ett riktvärde.

Att barfa kräver framför allt i början lite mer arbete än vanligt kommersiellt foder, men efter lite tid så har man rutinen klar. Oavsett vad så gör ni något bra för er hund eftersom BARF är det mest hälsosamma och arträtta sättet att utfodra en hund.

Jag önskar er stor glädje när ni provar er fram bland BARF-metoderna och är alltid tillgänglig för era frågor.

Er Dr. Christiane Klemt

Barfen
Barfen
Barfen
Barfen

BarfenSTARTHJÄLP - BARF

Vill du mata ditt husdjur friskt och balanserat med BARF-metoden i framtiden, men vet ännu inte riktigt hur? mer...

NYTT: B.A.R.F.-beräkningar

Så tillfredsställer du lätt som en plätt de faktiska näringsbehoven för din favorit! mer...

100% Made in Germany

Alla våra slaktdjur kommer från tyska gårdar med friskt bete. mer...