BARF-räknare

Kära djurägare!

Vår BARF-räknare hjälper dig att säkerställa en balanserad och behovsanpassad utfodring. Observera att varje enskilt djur smälter och tillgodogör sig fodret på olika sätt och att alla räknetabeller bara ska fungera som ett hjälpmedel. Du bör dessutom alltid observera din hunds utveckling och vid behov anpassa ransonerna. Om du har frågor ställer vi gärna upp med råd.

Ditt BARF-Foder.dk team
Aktivitet
? Aktivitet
Uppskatta hur gärna din hund rör på sig.
Kroppsvikt
? Kroppsvikt
Din hunds aktuella kroppsvikt i kg.
kg
 
Fodermängd beroende på kroppsvikt
? Fodermängd beroende på kroppsvikt
Fodermängden beräknas som ett procenttal av kroppsvikten, hos vuxna hundar är det ca 2 %m hos valpar och unghundar beroende på ras aktivitet och månadsålder ligger den på mellan 4 – 10 %.
%
Köttandel
? Köttandel
Köttandelen bör som regel vara 80 %vid spannmålsutfodring ca 70 % av dagsransonen.
%
Köttbensutfodring
? Köttbensutfodring
Viktigt för att täcka behovet av kalcium och fosfat. Om inga köttben ges, kompletteras mineralfoder automatiskt.
För exakt kalciumberäkning för valpar/unghundar behöver vi lite mer information från dig.
kg
 

Total fodermängd dagligen:

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

per vecka:

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0STARTHJÄLP - BARF

Vill du mata ditt husdjur friskt och balanserat med BARF-metoden i framtiden, men vet ännu inte riktigt hur? mer...

NYTT: B.A.R.F.-beräkningar

Så tillfredsställer du lätt som en plätt de faktiska näringsbehoven för din favorit! mer...

100% Made in Germany

Alla våra slaktdjur kommer från tyska gårdar med friskt bete. mer...