Impressum och ansvarsfrihet

K&K Petfood GmbH
(Barf-Foder.dk)
Ackerstraße 4
D-19348 Perleberg
(Tyskland)

Verkställande direktör:
Thomas Telaar
Pieter C. Maat 

Tel: +49 (0) 38 76 - 30 73 80* (Tyskland)

Telefontider:
Må till to 7:00 - 12:00 och 12:30 - 15:00
Fr 7:00 - 12:00

E-post:
info@barf-foder.dk

Veterinär-registreringsnummer
DE 12070002613

Registreringsdomstol
Amtsgericht Neuruppin - HRB 6104

Skattenummer
Skattenr: 052/112/02221
Momsregistreringsnr: DE 219612131

EU-kommissionens plattform för tvistlösning på nätet: https://ec.europa.eu/consumers/odr/

Ansvarsfrihet

Onlinetjänstens innehåll
K&K Petfood GmbH (Barf-Foder.dk) lämnar ingen någon garanti för att den tillhandahållna informationen är aktuell, korrekt, fullständig och inte heller för informationens kvalitet. Ansvarskrav gentemot K&K Petfood GmbH (Barf-Foder.dk), vilka avser materiella eller ideella skador som har förorsakats av användandet eller ett icke användande av den erbjudna informationen resp. av användandet av felaktig och ofullständig information, är principiellt uteslutna, i den mån det inte från Frostfutter Perlebergs sida föreligger en bevisligen uppsåtlig eller grovt oaktsam förskyllan. K&K Petfood GmbH (Barf-Foder.dk) förbehåller sig uttryckligen rätten att förändra, komplettera, radera eller att tidvis eller definitivt ställa in offentliggörandet av delar av sidorna eller det kompletta utbudet utan föregående meddelande.

Länkar och hänvisningar
Vid direkta eller indirekta hänvisningar till externa internetsidor ("Länkar"), vilka befinner sig utanför K&K Petfood GmbHs(Barf-Foder.dk) ansvarsområde, träder i så fall en ansvarsskyldighet uteslutande i kraft genom att K&K Petfood GmbH (Barf-Foder.dk) har kännedom om innehållet. K&K Petfood GmbH (Barf-Foder.dk) har inget inflytande på innehållet eller upphovsrätten till de länkade/hänvisade sidorna. Därför distanserar sig K&K Petfood GmbH (Barf-Foder.dk) härmed uttryckligen från allt innehåll på länkade/hänvisade sidor, vilka har förändrats efter det att länken aktiverades. Detta fastställande gäller för alla länkar och hänvisningar som satts inom det egna internetutbudet, liksom för externa införanden. För illegalt, felaktigt eller ofullständigt innehåll och i synnerhet för skador som uppstår på grund av användande eller ett icke användande av information som erbjuds på detta sätt, ansvarar endast den som är ansvarig för den sida till vilken det hänvisades till, inte den som endast hänvisar till det respektive offentliggörandet via länkar.

Upphovs- och märkesrätt
K&K Petfood GmbH (Barf-Foder.dk) är angelägen om att alltid beakta upphovsrätten till de dokument som används, att använda dokument som man själv har skapat eller att använda sig av licensfria dokument. Alla de märkes- och varunamn som nämns inom internetutbudet och som ev. är skyddade av tredje part, omfattas obegränsat av bestämmelserna i respektive märkesrätt och äganderätten för respektive registrerad ägare.

Endast ett nämnande är inte en tillräcklig grund för att anta att märkesnamn inte är skyddade av tredje part! Upphovsrätten för offentliggjorda, av K&K Petfood GmbH (Barf-Foder.dk) själv skapade objekt tillhör uteslutande författaren till sidorna.

Ett mångfaldigande eller en användning av sådana grafiska element, tondokument, videosekvenser och texter i andra elektroniska eller tryckta publikationer är inte tillåtet utan ett uttryckligt medgivande från K&K Petfood GmbH (Barf-Foder.dk).

Denna ansvarsfrihets rättsverkan
Denna ansvarsfrihet ska betraktas som en del av internetutbudet, från vilket en hänvisning ledde till denna sida. I den mån delar eller enskilda formuleringar i den här texten inte, inte längre eller inte komplett skulle motsvara det gällande rättsläget, förblir de övriga delarna i dokumentet oberörda avseende deras innehåll och deras giltighet.

Extra bildkälla:

© Lars Christensen - Fotolia.com © Dmitry Pichugin - Fotolia.com © Barbara Helgason - Fotolia.com
© Sabimm - Fotolia.com  © senor nunez - Fotolia.com © flavio marinoni - Fotolia.com
© Hagit Berkovich - Fotolia.com © Photosani - Fotolia.com © Eric Isselée - Fotolia.com
© Michael Pettigrew - Fotolia.com © feder - Fotolia.com © Nicole Pfennig - Fotolia.com
© Ogi - Fotolia.com © sonya etchison - Fotolia.com © Polina Bobrik - Fotolia.com
© hs-creator - Fotolia.com © biglama - Fotolia.com © hemlep - Fotolia.com
© Wildcat - Fotolia.com © Ljupco Smokovski - Fotolia.com © Ljupco Smokovski - Fotolia.com
© biglama - Fotolia.com © kichigin19 - Fotolia.com © tandemich - Fotolia.com
© javier brosch - Fotolia.com © lwfoto - Fotolia.com © Alex - Fotolia.com
© ksuksa - Fotolia.com © sandra zuerlein - Fotolia.com © Rita Kochmarjova - Fotolia.com
© arife - Fotolia.com © DragoNika - Fotolia.com © ivan kmit - Fotolia.com
© jd-photodesign - Fotolia.com © Ermolaev Alexandr - Fotolia.com © Carola Schubbel - Fotolia.com
© DoraZett - Fotolia.com © ksuksa - Fotolia.com © yanikap - Fotolia.com
© Tatiana Katsai - Fotolia.com © Reddogs - Fotolia.com © Halfpoint - Fotolia.com
© Željko Radojko - Fotolia.com © Fly Dragonfly - Fotolia.com © Natallia Vintsik - Fotolia.com
© Dirk70 - Fotolia.com © Ivonne Wierink - Fotolia.com © Kasperhingebjerg - Fotolia.com
© Maruba - Fotolia.com © Kurapatka - Fotolia.com © Soloviova Liudmyla - Fotolia.com
© liliya kulianionak - Fotolia.com    

 

* Observera att K&K Petfood ligger i Tyskland och att telefonnumret har ett tyskt riktnummer. Samtal från utlandet debiteras enligt gällande internationell taxa. Samtal från mobilnät kan variera.STARTHJÄLP - BARF

Vill du mata ditt husdjur friskt och balanserat med BARF-metoden i framtiden, men vet ännu inte riktigt hur? mer...

NYTT: B.A.R.F.-beräkningar

Så tillfredsställer du lätt som en plätt de faktiska näringsbehoven för din favorit! mer...

100% Made in Germany

Alla våra slaktdjur kommer från tyska gårdar med friskt bete. mer...